تمام مطالب دسته بندی: اخبار
مدت نگهداری تصاویر دوربین مدار بسته در جهان چقدر است؟

مدت نگهداری تصاویر دوربین مدار بسته در جهان چقدر است؟

برطبق نظر سنجی انجام شده توسط IPVM  از پیمانکاران و تکنسینهای نصب دوربین مدار بسته و سیستمای نظارت تصویری، مدت نگهداری تصاویر و مستندات سیستمهای نظارت تصویری 1 ماه و کمی بیشتر در نظر گرفته می شود. بسیاری این را اذعان داشتند که بدون توجه به قیمت و هزینه هارددیسکها، 1 ماه می تواند زمانی بیش از نیاز و ایمن باشد. در ادامه به تشریح پاسخها و نوع تصمیم گیری کاربران در این باره می پردازیم. نگاهی اجمالی به آمار نظر سنجی در این نظر سنجی حدود 150 فروشنده و پیمانکار بزرگ تجهیزات نظارت تصویری از سراسر جهان شرکت داشتند که نزدیک به 70 درصدشان میانگین نگهداری کافی داده های دوربین مدار بسته را حدود 1 ماه می دانستند و بقیه با درصدهایی یکسان مقادیر […]